Powrót do spisu jednostek

Instytut Sportu w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Trylogii 2/16, Warszawa 01-982
WWW
www.insp.pl
NIP
5250008904

Instytut Sportu został powołany Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. jako samodzielna placówka naukowa. Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Instytut działa jako instytut badawczy i jest wpisany do KRS pod numerem 0000223239.

Nadzór nad Instytutem Sportu sprawuje Minister Sportu i Turystyki. Organami naczelnymi Instytutu są Dyrektor i Rada Naukowa.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym i opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

  • przeprowadzanie badań naukowych na rzecz sportu,
  • zapewnienie udziału nauki w procesie przygotowania zawodników do startu w Igrzyskach Olimpijskich,
  • prowadzenie badań diagnostycznych i usług dla polskich związków sportowych i innych jednostek,
  • opracowanie ekspertyz dla organizacji i związków sportowych,
  • przeprowadzenie analiz antydopingowych zgodnie z odnośnymi przepisami,
  • projektowanie i konstrukcja urządzeń pomiarowych na rzecz sportu,
  • certyfikacja wyrobów dla sportu i rekreacji,
  • upowszechnianie wyników badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Instytut Sportu (insp.pl) realizuje projekt Akademii Trenerskiej (www.akademiatrenerska.pl), jak również jest wydawcą czasopism naukowych Biology of Sport (biolsport.com), Sport Wyczynowy (sportwyczynowy.com) oraz czasopisma Forum Trenera (forumtrenera.com).

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu są Zakłady: Badań Antydopingowych, Biochemii, Biomechaniki, Endokrynologii, Fizjologii, Fizjologii Żywienia, Konstrukcji Urządzeń Badawczych, Psychologii Przychodnia Sportowo-Lekarska.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku