Powrót do spisu jednostek

Instytut Nauk Prawnych PAN

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Nowy Świat 72, Warszawa 00-330
Telefon
793 73 04 76
Email
pyil@inp.pan.pl
WWW
www.inp.pan.pl, www.inp.pan.pl/pyil
NIP
525-000-93-93

Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Instytut Nauk Prawnych powstał w 1956 roku jako jednostka koordynująca i jednocząca badania podstawowe w dziedzinie nauk prawnych zarówno z perspektywy teoretycznej jak i praktycznej. Funkcję tą pełni do dziś.

W Instytucie prowadzone są badania we wszystkich podstawowych dziedzinach prawa. W szczególności dotyczą one: prawa konstytucyjnego, praw człowieka, międzynarodowego prawa publicznego, prawa prywatnego, prawa rolnego, prawa karnego, kryminologii, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, prawa konkurencji oraz prawa europejskiego.

Instytut Nauk Prawnych wydaje aktualnie trzy czasopisma naukowe:

Rocznik Polish Yearbook of International Law - ukazujący się w języku angielskim rocznik naukowy zawierający artykuły z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego prywatnego. W Yearbook’u publikują zarówno autorzy polscy, jak i zagraniczni.

Rocznik Archiwum Kryminologii - najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. W czasopiśmie ukazują się: monograficzne opracowania wyników badań kryminologicznych nad przestępczością, polityka kryminalną i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, prezentacje koncepcji teoretycznych w kryminologii, opracowania historyczne: więziennictwo w okresie okupacji, raport o sądowych morderstwach.

Kwartalnik Studia Prawnicze - renomowane czasopismo naukowe, o ugruntowanej od 40 już lat pozycji na rynku wydawnictw prawniczych. Na łamach Studiów Prawniczych w szerokim zakresie prezentowane są zagadnienia prawne związane z transformacją ustroju politycznego i ekonomicznego państwa (m.in. prawo spółek, prawo antymonopolowe, prawo własności przemysłowej i intelektualnej, prawo podpisu elektronicznego). Znaczna część publikacji poświęcona jest najbardziej fundamentalnym prawom jednostki. Ważnym wątkiem, który przewija się w prezentowanych studiach, są refleksje nad potrzebą przewartościowań w prawie i w nauce prawa pod wpływem prawa europejskiego, zwłaszcza prawa wspólnotowego. Ponadto w kwartalniku publikowane są artykuły i eseje dotyczące rozwoju idei praw człowieka i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku