Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Krupnicza 3, Kraków 31-123
Telefon
124223068
Email
science@apeiron.edu.pl
WWW
www.apeiron.edu.pl

Priorytetem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” jest kształcenie w zakresie szeroko pojmowanego porządku i bezpieczeństwa zarówno w wymiarze społecznym, jak i szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym, a jej główną ideą jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami administrowania systemami bezpieczeństwa.

Nazwa uczelni

Apeiron (Bezkres)

Anaksymander, starożytny mędrzec grecki, objaśnił termin „arche”, czyli oznaczenie pierwszej i ostatecznej zasady rzeczywistości. Twierdził on, iż zasadą jest apeiron, czyli bezkres. Termin „apeiron” oznaczał nieskończoną zasadę Wszechświata. Nieskończoność ta była powodem, dla którego Anaksymander dopuszczał istnienie wielu światów, które równolegle wyłaniały się z apeironu. Filozof zakładał nieskończone trwanie apeironu, ponieważ był on zasadą i energią (materią) odwieczną, ostateczną. Powstawały oraz ginęły w nim kolejne światy, jednak on sam istnieje wiecznie.

Misją uczelni jest edukacja służąca szeroko pojmowanemu porządkowi i bezpieczeństwu zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym, a jej naczelną dewizą jest jednoczesny rozwój ciała i umysłu. Realizacji misji służy merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu, m.in. w administracji publicznej zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym oraz jako kadra kierownicza służb mundurowych i pracowników administracyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo.

Duży nacisk kładziemy również na stosowanie prawa w instytucjach niepublicznych. Szczególne znaczenie w procesie kształcenia ma przygotowanie studentów pod kątem stosowania polskich oraz europejskich norm prawa w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia oraz dbałości o rozwój szeroko pojętego porządku i bezpieczeństwa.

Celem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju studentom poprzez kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie tak, aby nasi absolwenci sprostali wymogom rynku pracy. Dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu w sektorze bezpieczeństwa oraz pokrewnych, liczba naszych studentów sukcesywnie rośnie.

W toku kształcenia studenci są zatem zapoznawani z organizacją i praktycznym działaniem służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, ochronę ludności w sytuacjach kryzysowych oraz administrowaniem w obrębie komercyjnych systemów ochrony osób i mienia kreowanych przez prywatne podmioty gospodarcze. Cel nasz zakłada optymalne łączenie przez absolwenta wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami administrowania systemami bezpieczeństwa.

Ambicją uczelni jest także uruchomienie kolejnych kierunków, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości wynikającej z nakreślonych przez Założyciela i Senat misji i wizji rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”.

Godło Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, nieprzypadkowo przedstawiające uskrzydlony miecz otoczony gwiazdami, ma ukrytą symbolikę, która w pełni odzwierciedla priorytety uczelni.

Centralnym elementem godła jest miecz, który symbolizuje kodeks honorowy wojowników, nawiązujący do odwiecznych tradycji Wschodu i Zachodu. Miecz zaznacza także hierarchię kompetencji: doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy. Współczesny samuraj podąża, jak przed wiekami, „drogą miecza i literatury”. Centralny symbol godła oznacza w istocie Miecz Umysłu, a w naszym godle jest on uskrzydlonym symbolem nieograniczonej mocy i kreatywności. Książka znajdująca się po prawej stronie symbolizuje wiedzę. Książka z trzema gwiazdami umieszczona po lewej stronie oznacza przekaz tradycji i wiedzy tajemnej. Całość otoczona jest przez gwiazdy, które uosabiają rodzinę krajów tworzących Unię Europejską.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku