Powrót do spisu jednostek

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Radzikowskiego 152, Kraków 31-342
Email
library@ifj.edu.pl
WWW
www.ifj.edu.pl
NIP
675-00-00-444

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) powstał w 1955 roku dzięki staraniom wybitnego fizyka jądrowego, profesora Henryka Niewodniczańskiego (1900-1968) jako Zakład II warszawskiego Instytutu Badań Jądrowych PAN. Od 1960 r. jako samodzielna instytucja (jednostka naukowo-badawcza) Instytut podlegał nadzorowi Państwowej Agencji Atomistyki; w roku 2003 został przekształcony w instytut Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest największym spośród jednostek Polskiej Akademii Nauk. W ocenie MNiSW IFJ PAN posiada pierwszą kategorię A.

W Instytucie pracuje obecnie ponad 490 osób, w tym ponad 40 profesorów, 30 doktorów habilitowanych, 140 doktorów.

Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych.

Instytut prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki. Korzystając z najnowszych osiągnięć technologii i informatyki badamy strukturę materii i własności oddziaływań fundamentalnych od skali kosmicznej po wnętrza cząstek elementarnych. Badania podstawowe, stanowiące główne zadanie Instytutu, prowadzone są w czterech głównych kierunkach:

  • badania w zakresie fizyki i astrofizyki cząstek
  • badania w zakresie fizyki jądrowej i oddziaływań silnych
  • badania fazy skondensowanej materii
  • badania interdyscyplinarne i stosowane, w szczególności: fizyka medyczna, inżynieria nanomateriałów, geofizyka, radiochemia, dozymetria, biologia radiacyjna i środowiskowa oraz fizyka i ochrona środowiska i ekonofizyka

Współczesne badania wymagają szerokiej współpracy, często związanej z budową nowych i eksperymentami na istniejących dużych światowych infrastrukturach badawczych, zarządzanych przez międzynarodowe konsorcja. Oprócz licznych kontaktów z ośrodkami krajowymi Instytut współpracuje z najbardziej znaczącymi instytucjami naukowymi na całym świecie: w Szwajcarii, we Francji, Niemczech, Włoszech, Rosji, Japonii a także amerykańskimi laboratoriami narodowymi gdzie uczestniczy w budowie aparatury naukowej, wyposażaniu, uruchamianiu i obsłudze dużych eksperymentów w dziedzinie fizyki.

Działalność Instytutu owocuje kilkaset rocznie (ponad 300) publikacjami w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, jak również bardzo licznymi prezentacjami na znaczących konferencjach. Instytut organizuje lub współorganizuje każdego roku blisko dziesięć konferencji międzynarodowych. Badania owocują także zgłoszeniami patentowymi krajowymi jak i zagranicznymi (w 2012 r.: dwa uzyskane patenty krajowe).

IFJ PAN koordynuje prace Narodowego Konsorcjum Radioterapii Hadronowej, w ramach którego uruchomiono w 2010 r. w IFJ PAN stanowisko do protonowej radioterapii melanomy oka przy cyklotronie AIC-144. W 2011 oraz na wiosnę 2012 roku wykonano cykl napromienienia wiązką protonów 15 pacjentów w ramach terapii protonowej nowotworów gałki ocznej. Obecnie na terenie IFJ PAN budowane jest za ok. 200 mln. zł kolejne centrum badawczo-terapeutyczne Centrum Cyklotronowe Bronowice z nowoczesnym cyklotronem znacznie większej mocy i wyposażonym w możliwości leczenia nowotworów położonych w dowolnym miejscu ciała pacjenta.

Od 2004 roku IFJ PAN koordynuje działalność Centrum Doskonałości IONMED rozwijającego interdyscyplinarne badania związane z fizyką powierzchni i cienkich warstw.

W Instytucie działają cztery akredytowane laboratoria świadczące usługi naukowo-badawcze: Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych, Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Ekspertyz Radiometrycznych oraz Analiz Radiometrycznych.

Studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN rozpoczęły swoją działalność w 1984 roku. Od 2001 działają jako Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD) prowadzone przez IFJ we współpracy z uczelniami: Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki, Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, oraz Uniwersytetem Rzeszowskim.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku