Powrót do spisu jednostek

Instytut Elektrotechniki w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Pożaryskiego 28, Warszawa 04-703
Email
m.kaminska@iel.waw.pl
WWW
www.iel.waw.pl

Instytut Elektrotechniki to nowoczesna, innowacyjna instytucja odpowiadająca standardom europejskim zarówno w zakresie potencjału naukowo-badawczego, prowadzonych prac badawczych i rozwojowych jak i wytwarzania zaawansowanych technologicznie produktów. Jest jednym z największych technicznych instytutów badawczych w Polsce. Należy do grupy instytutów badawczych najwyższej kategorii - A. W skład Instytutu Elektrotechniki wchodzą: 7 zakładów naukowo-badawczych w Warszawie, 2 oddziały w Gdańsku i Wrocławiu, zakład doświadczalny w Międzylesiu k. Kłodzka oraz 4 akredytowane laboratoria badawcze. Instytut utrzymuje rozległe kontakty z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, uczelniami oraz przedsiębiorstwami. Jest cenionym partnerem dla przemysłu w zakresie wymiany naukowej i technicznej, a także w realizacji wspólnych programów badawczych. Zapewnia przedsiębiorcom przemysłu elektrotechnicznego i energetycznego silne wsparcie naukowo-badawcze, ukierunkowane na innowacyjne technologie oraz pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Wysoko wyspecjalizowana i doświadczona kadra naukowa Instytutu w realizacji prac, wykorzystuje urządzenia i stanowiska badawcze najnowszej generacji.

Główne kierunki na których koncentrują się prace badawczo-rozwojowe Instytutu to:

 • energooszczędne maszyny elektryczne średniej mocy,
 • urządzenia energoelektroniczne dla przetwarzania energii odnawialnej wiatru, słońca i wody oraz przesyłu jej do sieci energetycznej,
 • systemy pozyskiwania i gromadzenia energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych (ogniwa paliwowe, ogniwa i kolektory słoneczne, superkondensatory, kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowe)
 • energoelektroniczne napędy średniej i dużej mocy,
 • systemy zasilania dla trakcji elektrycznej prądu stałego i przemiennego,
 • nowe typy napędów trakcyjnych wielkich mocy,
 • układy zasilania hybrydowego dla pojazdów trakcyjnych,
 • systemy sterowania pojazdów trakcyjnych,
 • terminale ładowania pojazdów z napędem elektrycznym,
 • materiały elektrotechniczne charakteryzujące się niską energochłonnością w procesie wytwarzania, oraz energooszczędnością podczas ich eksploatacji,
 • materiały zaawansowane i inteligentne (smart and advanced materials) oraz biomateriały i bioceramika do zastosowań w medycynie przemyśle spożywczym i elektrotechnice,
 • techniki oświetlenia ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności i zdrowia,
 • aparatura rozdzielcza i urządzenia elektroenergetyczne w całym obszarze napięć od niskiego do wysokiego napięcia, prądu stałego i przemiennego.

W akredytowanych laboratoriach Instytutu prowadzone są badania i certyfikacja wyrobów zgodnie z dyrektywami UE. Instytut działa w unijnym systemie oceny zgodności jako jednostka notyfikowana Nr 1460 dla dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Laboratoria Instytutu są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Szczególną uwagę Instytut zwraca na ochronę środowiska naturalnego oraz oszczędność materiałów i energii.

Za szczególną aktywność w promocji wynalazków zagranicą Instytut był wielokrotnie nagradzany dyplomami i pucharami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki.

Już od 1956 r. Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych, a od 1970 roku także stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechniki oraz do wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora.

W Instytucie Elektrotechniki prowadzone są Studia Doktoranckie w dyscyplinie elektrotechnika. Jedną z form działalności w ramach studiów doktoranckich są cykliczne, krajowe i międzynarodowe – interdyscyplinarne warsztaty doktoranckie mające na celu integracje środowiska młodych naukowców oraz zapoznanie z osiągnięciami innych instytucji krajowych i zagranicznych. Uczestnicy studiów doktoranckich mają do wyboru bogatą ofertę. W Instytucie Elektrotechniki znajdują się najbogatsze w Polsce zbiory literatury krajowej i zagranicznej z zakresu elektrotechniki.

Instytut Elektrotechniki wydaje Prace Instytutu Elektrotechniki – zeszyty naukowe, w których są publikowane wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku