Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa
Adres: Sterlinga 26, Łódź 90-212
Telefon: 800080888
Email: imorawska@ahe.lodz.pl
WWW: www.ahe.lodz.pl
NIP:725-10-14-115

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi działa od 1997 r. Wydaliśmy już ponad 400 tytułów książek. Naszym celem jest promowanie rozwoju naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego naszej Uczelni. Publikacje Wydawnictwa AHE wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.

Wśród najbardziej popularnych książek naszego wydawnictwa znajdują się publikacje z dziedziny arteterapii (m.in. tytuły pod red. lub autorstwa prof. Wiesława Karolaka) oraz dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych, szczególnie pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz różnego rodzaju dysfunkcjami. Wydaliśmy pierwsze na polskim rynku podręczniki do nauki języka angielskiego ROUTE A1 oraz ROUTE A2, przygotowujące do egzaminu TELC. Podręczniki zawierają dodatkowo płytki CD z słuchowiskami nagranymi przez native speaker’ów i ćwiczeniami uzupełniającymi oraz klucz do pytań sprawdzających wiedzę studenta po każdym zakończonym dziale. Ponadto wydajemy sześć punktowanych przez MNiSW czasopism naukowych: Homo Politicus, Civitas Hominibus, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Media – Kultura – Społeczeństwo oraz Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie.