Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych to szereg badań, które miały na celu diagnozowanie sytuacji gospodarczej i społecznej na terenie województwa podlaskiego w Polsce. Badanie to przeprowadzane było co kwartał przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Białymstoku przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Białymstoku oraz innymi instytucjami.

W badaniu brało udział około 300 przedsiębiorstw oraz instytucji z różnych branż, w tym przemysłowej, usługowej i handlowej. Badanie polegało na analizie nastrojów gospodarczych w regionie podlaskim, tj. dokonywania oceny sytuacji ekonomicznej i perspektyw rozwoju biznesu, a także na wykrywania trendów w poszczególnych branżach.

Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych składał się z kilku wskaźników, które mierzyły m.in. ocenę sytuacji gospodarczej w regionie, perspektywy rozwoju przedsiębiorstw, oczekiwania w zakresie sprzedaży i zatrudnienia oraz kondycję finansową firm. Wyniki badania publikowane były są w formie raportów, które stanowiły cenne źródło informacji dla przedsiębiorców, inwestorów oraz instytucji rządowych i samorządowych.

Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych był ważnym narzędziem, które pozwalało na monitorowanie sytuacji gospodarczej i społecznej w regionie oraz podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju.

Projekt dotowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego, konkretnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki.