Modernizm to bardzo szeroki ruch artystyczny, który rozwinął się na przełomie XIX i XX wieku. Obejmował różne dziedziny życia, takie jak literatura, sztuki wizualne, muzyka czy architektura. W ramach modernizmu pojawiło się wiele różnych stylów i kierunków, wyodrębniły się także różne sposoby myślenia o sztuce i kulturze.

Modalności modernizmu to określenie odnoszące się do różnych odmian wspomnianego modernizmu, które powstały w różnych krajach i regionach świata. Modalności te różnią się między sobą stylem, koncepcjami artystycznymi oraz kontekstem społecznym i kulturowym, w którym powstawały.

Przykłady modalności modernizmu to:

  • Fauizm – francuski styl artystyczny, charakteryzujący się jaskrawymi kolorami i swobodnym pociągnięciem pędzla
  • Ekspresjonizm – ruch artystyczny rozwijający się w Niemczech i Austrii, którego celem było wyrażenie emocji i przeżyć w sposób intensywny i ekspresyjny
  • Futuryzm – włoski ruch artystyczny, który promował nowoczesność, technologię i przemysł jako źródło inspiracji dla sztuki
  • Kubizm – styl artystyczny rozwijający się w Paryżu, który charakteryzował się rozkładaniem formy na geometeryczne figury i płaszczyzny
  • Surrealizm – ruch artystyczny, który rozwijał się w latach 20. i 30. XX wieku i dążył do wyrażenia podświadomości i marzeń w sztuce.

Te modalności modernizmu różnią się między sobą stylami artystycznymi i podejściami do sztuki, ale łączy je chęć odejścia od tradycyjnych form i sposobów myślenia o sztuce, oraz poszukiwanie nowych dróg wyrazu artystycznego.