Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Dobra praktyka = dobra praca. Modelowe rozwiązania w zakresie organizacji praktyk studenckich (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
W niniejszej publikacji zostały zawarte wyniki najważniejszych działań i analiz zrealizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w uczelniach technicznych poprzez wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk studenckich”. Projekt ten został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet 4, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Projekt był realizowany przez partnerstwo składające się z dwóch uczelni: Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej z siedzibą w Chorzowie i Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach oraz dwóch instytucji: Głównego Instytutu Górnictwa i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Beneficjentami projektu są studenci kierunku informatyka oraz kierunku edukacja techniczno-informatyczna ze specjalnościami mechatronika i informatyka obrazu i dźwięku. Przedstawione modelowe rozwiązania w zakresie organizacji praktyk studenckich w uczelniach technicznych mogą być podstawą optymalizacji tego procesu, z uwzględnieniem zależności między kształceniem a gospodarką. W „Strategii rozwoju edukacji na lata 2007–2013” stwierdzono, że brak jest instytucjonalnego powiązania uczelni z otoczeniem gospodarczym, co utrudnia dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy i jest równocześnie postulatem zwiększenia współpracy między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami. Z powyższego wynika, że system kształcenia w Polsce nie umożliwia w dostatecznym stopniu zdobywania przez studentów umiejętności, zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy. Z badań przeprowadzonych przez instytut badawczy TNS OBOP wynika, że w 2011 roku polskiej gospodarce może zabraknąć nawet 76 tysięcy inżynierów. Problem nie dotyczy jedynie liczby specjalistów technicznych; równie ważne są ich kwalifikacje w odniesieniu do potrzeb pracodawców
Data wydania
2010
ISBN/ISSN
978-83-61126-26-3
Liczba stron
122
Kategoria
Nauki społeczne, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki społeczne, Pedagogika, Polityka społeczna
Redakcja naukowa
Marian Surowiec Joanna Martyka Dariusz Szymański
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku