Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Jagiellońska 109 A, Kielce 25-734
Telefon
(41) 366 93 73
Email
wchlopek@wseip.edu.pl
WWW
www.wseip.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach jest największą niepaństwową uczelnią w regionie świętokrzyskim. Została założona w 1997 r. przez Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej. Obecnie kształci ok. 5000 studentów na kierunkach: ekonomia (studia I i II stopnia), prawo (jednolite magisterskie) oraz europeistyka, informatyka, finanse i bankowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, turystyka i rekreacja, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, zdrowie publiczne (studia I stopnia). Największą popularnością – mierzoną liczbą studentów – cieszą się studia prawnicze, studia na kierunkach medycznych, a także w zakresie finansów i bankowości oraz turystyki i rekreacji.

W ofercie są ponadto studia podyplomowe oraz studia Executive Master of Business Administration (walidowane przez dwie uczelnie zagraniczne - IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management oraz Rotterdam School of Management). WSEPiNM jest też dużym pracodawcą - zatrudnia ok. 200 pracowników naukowo-dydaktycznych.

W uczelni funkcjonuje 6 wydziałów: Wydział Ekonomii, Wydział Finansów, Wydział Prawa, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Informatyki oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jednostki pozawydziałowe WSEPiNM to: Biblioteka, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych, Wydawnictwo WSEPiNM, Akademickie Centrum Studiów Europejskich, Akademicki Ośrodek Badań i Rozwoju.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych dysponuje nowoczesną infrastrukturą; jej siedzibą jest kompleks budynków położonych w centrum Kielc. Ich skupienie na obszarze o pow. ok. 1,5 ha, ograniczonym ulicami - Karczówkowską i Jagiellońską, nadaje uczelni charakter miasteczka akademickiego. Całkowita powierzchnia obiektów wynosi ok. 19.100 m2.

Główny budynek dydaktyczno-administracyjny znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 109 A. Jest to nowy, dziesięciokondygnacyjny gmach, oddany do użytku w 2006 r. Na parterze i pierwszym piętrze rozmieszczone są działy administracyjne – Dziekanat, Dział Nauczania, Kwestura, Dział Promocji i Rekrutacji, gabinety prorektorów, dziekanów itp. Piętra od II do VIII przeznaczono na cele dydaktyczne (przypisane są poszczególnym wydziałom i kierunkom studiów). Potrzebom dydaktycznym służą również dwa audytoria mieszczące po 315 osób oraz Biblioteka - znajdujące się w budynku przylegającym.

Od 2005 roku szkoła posiada Uniwersytecką Kartę Erasmusa (od r. 2007 w wersji "rozszerzonej"). WSEPiNM współpracuje w ramach programu Erasmus oraz na podstawie umów bilateralnych z 27 uczelniami zagranicznymi (m.in. Klaipeda Business and Technology College (Litwa), Hochschule Mittweida – University of Applied Sciences (Niemcy), Wyższa Szkoła Handlowa w Pradze, Prywatna Wyższa Szkoła Studiów Ekonomicznych w Pradze (Republika Czeska), Uniwersytet Aleksandra Dubceka, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Republika Słowacka), Uniwersytet Antonio de Nebrija (Hiszpania), School of Business Administration Turiba (Łotwa. W 2012 r. z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus skorzystało 53 studentów; w tym samym okresie uczelnia gościła 8 studentów.

W ciągu ostatnich lat WSEPiNM współpracowała w ramach projektów unijnych z takimi m.in. uczelniami jak uniwersytety w Dreźnie, Dublinie (DCU), Wiedniu (Wirtschaftsuniversitaet), Salzburgu, Santiago di Compostella, Telemarku, Rydze, Oestersund, Derry, Frankfurcie (Oder).

Najważniejsze atuty uczelni, które równocześnie wyznaczają płaszczyzny współpracy z partnerami zagranicznymi, to: studia prawnicze (w tym prawo Unii Europejskiej), informatyka, oraz studia Master of Business Administration; w dziedzinie naukowo-badawczej uczelnia ma znaczące osiągnięcia w badaniach nad tzw. nową ekonomią instytucjonalną oraz zarządzaniem zasobami finansowymi.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku