Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
A. Frycza Modrzewskiego 12, Bytom 41-907
Email
biblioteka@wsea.edu.pl
WWW
www.wsea.edu.pl
NIP
626-21-57-823

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu powstała na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 z 1990 r.) i decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana w grudniu 1996 r. do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 105.

Uczelnia prowadzi studia na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Ochrona Środowiska, Administracja, Fizjoterapia i Kosmetologia.

Misją Uczelni jest kreowanie, głównie dla potrzeb restrukturyzacji regionu, kadry zarządczej, mającej specjalistyczne kwalifikacje w dziedzinie ekonomii, administracji i zarządzania, której kompetencje i zdobyta podczas studiów wiedza pozwolą na podejmowanie racjonalnych, strategicznych decyzji gospodarczych i administracyjnych oraz efektywne działanie w warunkach Unii Europejskiej. Nadto Misją Uczelni w obliczu problemów starzejącego się społeczeństwa Europy oraz w związku z sytuacją ekonomiczną krajów wspólnoty, wynikającą z wykluczenia zawodowego młodych pracowników, jest kształcenie i kreowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie nauk medycznych, przygotowanych do podjęcia wyzwań i wymagań stawianych przez dynamicznie rozwijającą się gospodarkę nowoczesnej Europy i potrzeby runku pracy.

W początkowym okresie funkcjonowania Uczelnia współpracowała tylko z polskimi ośrodkami akademickimi. Obecnie realizuje ona umowy o współpracy i wspólnych badaniach naukowych oraz międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe z ośrodkami z Litwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Ekwadoru i Brazylii. W 2009 roku WSEiA została członkiem CLADEA – Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administracion, IATE – The International Association for Tourism Economics, EDEN – European Distance and E-learning Network.

Od początku swej działalności Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji posiada własne wydawnictwo, które publikuje skrypty, monografie oraz przewodniki bibliograficzne pomagające w pogłębianiu wiedzy i nauczaniu przedmiotów wykładanych na Uczelni. Są to książki z zakresu ekonomii, zarządzania i inżynierii produkcji, ochrony środowiska, prawa i administracji oraz z przedmiotów ogólnych np. języka angielskiego czy informatyki. Wydawnictwo WSEiA posiada również własne wydawnictwa ciągłe, takie jak: „Journal of Economic and Technical Sciences”, „Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze”, „Środowisko i Rozwój”, „Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu”.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku