Powrót do spisu jednostek

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Olszewska 12, Warszawa 00-792
Email
basiab@wseiz.pl
WWW
www.wseiz.pl
NIP
527-10-46-146

Istniejąca od ponad 16 lat Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Uczelnia spełnia polskie oraz europejskie standardy nauczania, a dzięki doskonale przygotowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, liczącej ok. 300 pracowników, a także rozbudowanej bazie technicznej – licznym laboratoriom i pracowniom, cieszy się dużym uznaniem studentów. Dynamiczny rozwój WSEiZ, wysoki poziom kształcenia oraz interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką zdobywają studenci, doceniany jest również przez pracodawców i ekspertów z wielu dziedzin, czego efektem jest m.in. przyznanie Uczelni MEDALU EUROPEJSKIEGO w 2010 roku. Ponadto Uczelnia może poszczycić się certyfikatem WIARYGODNA SZKOŁA.

Studenci WSEiZ - na 3 Wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania - mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na trzech kierunkach studiów - magistra inżyniera.

Uczelnia prowadzi 10 kierunków studiów w zakresie: Architektury i Urbanistyki (I i II stopień), Architektury Krajobrazu, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Budownictwa, Ochrony Środowiska (I i II stopień), Edukacji Techniczno-Informatycznej, Zdrowia Publicznego, Zarządzania oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji (I i II stopień).

WSEiZ dysponuje własną - usytuowaną w centrum Warszawy - nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną, w której mieszczą się profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria. Cześć zajęć praktycznych odbywa się w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach pod Warszawą.

Na Uczelni aktywnie działa: 10 Kół Naukowych; Oficyna Wydawnicza i Biblioteka Uczelniana, która umożliwia m.in. dostęp on-line do Wirtualnej Biblioteki Nauki; Samorząd Studencki a także Centrum Współpracy Międzynarodowej. Uczelnia posiada „Kartę Uczelni Erasmus". W WSEiZ działa również Biuro Karier. Obecnie w WSEiZ studiuje ponad 4000 studentów. Mury uczelni opuściło do tej pory ponad 10 000 absolwentów.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku