Powrót do spisu jednostek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Nowy Świat 38-30, Kalisz 62-800
Email
sekr.wpa@amu.edu.pl
WWW
www.wpa.amu.edu.pl

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu jest jednym z piętnastu Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżnikiem Wydziału jest to, że kształci studentów zarówno w obszarach ściśle naukowych, takich jak pedagogika, nauki filologiczne, socjologia sztuki i kultury, ochrona dóbr kultury, czy nauki historyczne, jak i w dziedzinach artystycznych, których przykładami są edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej czy sztuk plastycznych. Obok działalności dydaktycznej i naukowej (organizacja konferencji naukowych, działalność wydawnicza), Wydział jest bardzo aktywny w organizacji zdarzeń artystycznych: wystaw, występów chórów, koncertów, etc.

Wielokierunkowości podejmowanych badań naukowych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu towarzyszą tendencje do eksploracji naukowej niszowych obszarów badawczych, umiejscowionych na pograniczu pedagogiki i sztuki (arteterapii, pedagogiki artystycznej, metodyki nauczania przedmiotów artystycznych).

Do kluczowych działań naukowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu należą projekty badawcze z zakresu:

 • edukacji artystycznej, jako edukacji kreatywnej
 • ewaluacji i innowacji w edukacji nauczycieli
 • przywództwa w edukacji
 • pozycji i roli nauczycieli języków obcych w zindywidualizowanym kontekście edukacyjnym

 • nauczania języków obcych i ich gramatyki w polskim kontekście edukacyjnym

 • określenia terapeutycznej roli sztuki
 • komunikacji międzykulturowej
 • sztuk muzycznych
 • sztuk plastycznych
 • sztuk projektowych
 • kultury młodzieżowej w kontekście przemian społecznych oraz zmian pokoleniowych

 • kognitywistyki.

Wydział prowadzi również aktywną działalność wydawniczą. Obok licznych monografii oraz podręczników cyklicznie, w formie czasopism ukazują się: Studia Pedagogiczno-Artystyczne, Zeszyty Naukowe Zakładu Informacji Naukowej, Współczesne Problemy Komunikacji i Informacji Naukowej (wraz z anglojęzyczną wersją Contemporary Problems with Communication and Transmission of Scientific Message: Studies, Outlines and Contributions) oraz Studies in Second Language Learning and Teaching.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku