Powrót do spisu jednostek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Wieniawskiego 1, Poznań 61-712
Telefon
(61) 829 65 01
Email
wydawnictwo@wnpid.amu.edu.pl
WWW
wnpid.amu.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM działa od 1996 roku. Publikuje i rozpowszechnia monografie, opracowania i materiały dydaktyczne o tematyce politologicznej. Jest także wydawcą kilku czasopism naukowych, w których prezentowany jest dorobek pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Obecnie wydaje 5 tytułów czasopism naukowych: „Przegląd Politologiczny”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, „Przegląd Strategiczny” oraz „Refleksje”. Trzy pierwsze znajdują się na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW w części B.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku