Powrót do spisu jednostek

Uniwersytet Warszawski - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa 00-927
Email
j.w.szczepanski@uw.edu.pl
WWW
www.wdinp.uw.edu.pl

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW jest największą tego typu jednostką dydaktyczno-badawczą nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej - Uniwersytetu Warszawskiego, którego jesteśmy największym wydziałem, gdyż w naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera ponad siedem tysięcy studentów. Struktura Wydziału jest federacyjna, składa się on z Instytutu Nauk Politycznych, Instytutu Dziennikarstwa, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Polityki Społecznej oraz Instytutu Europeistyki.

Nasza oferta dydaktyczna składa się z siedmiu niezwykle atrakcyjnych i prestiżowych kierunków studiów (bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,europeistyka i europeistyka wschodniosłowiańska, politologia, polityka społeczna oraz stosunki międzynarodowe), od lat cieszących się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów. Dodatkowo Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, prowadzi także kształcenie na studiach doktoranckich.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje, zgodnie z wiekową tradycją uniwersytecką. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nie tylko nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznych, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach, mających swój wielki wkład w tworzenie w Polsce społeczeństwa obywatelskiego.

Potwierdzeniem czołowej pozycji Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW są nie tylko ogromna popularność prowadzonych przez niego studiów, ale także wyniki rankingów i klasyfikacji, w których nasze studia i jednostki organizacyjne od lat zajmują pierwsze miejsca, ale również badania ukazujące największe zaufaniem, jakim pracodawcy darzą absolwentów naszego Wydziału. Nasze jednostki organizacyjne i prowadzone przez nie studia regularnie uzyskują najlepsze oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku