Powrót do spisu jednostek

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Jagiellońska 55, Warszawa 03-301
Email
r.bartnik@pimot.org.pl
WWW
www.pimot.org.pl

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) to jednostka naukowa istniejąca od 1972 roku. Nadzór nad Instytutem sprawuje Ministerstwo Gospodarki. PIMOT jest instytutem badawczym kategorii A prowadzącym badania z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. Prace te mają charakter innowacyjny, odpowiadają realiom gospodarczym naszego kraju, potrzebom przedsiębiorców i wymogom Unii Europejskiej.

Misją Przemysłowego Instytutu Motoryzacja jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom silnego wsparcia z naukowo-badawczego w procesie doskonalenia wyrobów i wprowadzania ich na rynki światowe. PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie organom administracji państwowej, w tematach takich jak: bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, czy bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Jako jednostka o charakterze naukowym Instytut szczególnie troszczy się o tę płaszczyznę swoich działań.

W ramach polityki naukowej, w roku 2011, zostało powołane Wydawnictwo Naukowe PIMOT. Dział ten zajmuje się głównie wydawaniem kwartalnika naukowego „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji”, czasopisma naukowego, którego tradycje sięgają roku 1996. PIMOT, który w celu wydawania publikacji, powołał konsorcjum (wraz z dotychczasowym wydawcą – Polskim Towarzystwem Naukowym Motoryzacji) wprowadził wiele zmian do kwartalnika. Tytułowi został nadany międzynarodowy charakter, wszystkie artykuły ukazują się w języku angielskim i w językach narodowych autorów. Czasopismo jest dystrybuowane do kilkudziesięciu zagranicznych ośrodków naukowych, a w skład Rady Naukowej kwartalnika wchodzą eksperci z całego świata.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku