Powrót do spisu jednostek

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne w Warszawie

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Jagiellońska 80, Warszawa 03-301
Telefon
81 53 84 229
Email
office@ein.org.pl
WWW
www.eksploatacja.waw.pl
NIP
527-020-64-06

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne jest niezależnym stowarzyszeniem o zasięgu krajowym skupiającym pracowników nauki i praktyków zajmujących się tematyką racjonalnej eksploatacji układów mechanicznych i biotechnicznych.

Statutowym celem Towarzystwa jest propagowanie wiedzy w zakresie niezawodności eksploatacji układów mechanicznych i biomechanicznych oraz maszyn i urządzeń, budynków i budowli ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa. Misją jest upowszechnienie wiedzy i informacji o dobrej praktyce eksploatacyjnej, o naukowych podstawach eksploatacji, oraz efektach gospodarczych i pożytkach społecznych racjonalnej eksploatacji majątku technicznego. Inne cele działalności to:

  • ułatwiać dostęp do wiedzy o eksploatacji jako zbiorze reguł praktycznego działania oraz związanej z tym wiedzy naukowej i technicznej o obsługiwaniu i użytkowaniu obiektów technicznych;
  • integrować środowisko polskich eksploatatorów wokół żywotnych problemów eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce;
  • pomagać podmiotom gospodarczym optymalizować systemy eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Aktualnie Towarzystwo liczy 136 członków zwyczajnych oraz 7 członków wspierających. Struktura organizacyjna oparta jest na pracy zespołów tematycznych, w ramach których współpracują ze sobą członkowie Towarzystwa. Zakres działalności Towarzystwa obejmuje:

  • programowanie badań oraz rozwój inżynierii eksploatacji;
  • konsultacje w zakresie oceny ryzyka i zagrożeń w procesach eksploatacji obiektów technicznych;
  • rozwijanie metod identyfikacji, sterowania i zarządzania procesów eksploatacji;
  • audytowanie systemów eksploatacji; rekomendowanie wyrobów i usług według kryteriów jakości eksploatacji;
  • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń eksploatacyjnych (wydawnictwa, seminaria i szkolenia, serwis internetowy).

Towarzystwo jest organizatorem szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz seminariów popularyzujących wyniki badań naukowych i aplikacyjnych. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą, szkoleniową i rekomendacyjną.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku