Powrót do spisu jednostek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Zamkowa 4, Wałbrzych 58-300
Email
biblioteka@pwsz.com.pl
WWW
www.pwsz.com.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dalej jako: PWSZ AS) została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długoletnich staraniach, rozporządzeniem MENiS z dnia 26 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa.

PWSZ AS w Wałbrzychu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz drugiego stopnia – studia magisterskie. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą: Instytut Humanistyczny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Społeczno-Prawny, Instytut Turystyki i Rekreacji.

Siedziba uczelni zlokalizowana jest w centrum miasta, gdzie w 2004 r. uczelnia otrzymała od miasta zespół pałacowo-parkowy rodu Czettritzów na potrzeby studentów; w 2010 r. uczelnia odkupiła kolejny budynek w centrum miasta tworząc swoisty kampus, który uzupełniają akademiki dla studentów.

Misją uczelni jest nie tylko przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie sprawności umysłowych i wyposażenie absolwentów w umiejętności, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie wyłaniających się problemów i doskonalenie warsztatu pracy. Podstawowym i szczególnym celem jest wykształcenie absolwenta – refleksyjnego praktyka, dla którego wiedza teoretyczna będzie podstawą prawidłowego, profesjonalnego wykonywania zawodu. Uczelnia dąży do tego, aby jej absolwent był z jednej strony zawodowcem, z drugiej zaś człowiekiem mobilnym w nieustannym doskonaleniu się i zdobywaniu nowych specjalności, po to, aby działać sprawnie w warunkach wolnego rynku.

Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kształcenie na wysokim poziomie poprzez zatrudnienie uznanej w kraju i zagranicą kadry naukowo-dydaktycznej oraz nawiązanie współpracy z dużymi ośrodkami naukowymi. Obecnie uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy z:

  • Uniwersytetem Wrocławskim
  • Uniwersytetem Przyrodniczym
  • Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
  • Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  • Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie
  • Tulskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. L.L. Tołstoja
  • DPFA Hochschule Sachsen
  • Akademią Muzyczną we Wrocławiu

Ponadto uczelnia ma podpisanych kilkanaście umów o współpracy w ramach programu ERASMUS.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku