Powrót do spisu jednostek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Noniewicza 10, Suwałki 16-400
Email
wydawnictwo@pwsz.suwalki.pl
WWW
www.pwsz.suwalki.pl
NIP
844-21-71-642

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach utworzona została w 2005 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca.

W ramach struktury organizacyjnej Uczelni funkcjonują trzy instytuty:

 1. Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny,
 2. Instytut Politechniczny,
 3. Instytut Ochrony Zdrowia.

W swojej ofercie edukacyjnej Uczelnia posiada 13 kierunków kształcenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 1. architektura i urbanistyka;
 2. bezpieczeństwo wewnętrzne;
 3. budownictwo ze specjalnościami na studiach stacjonarnych: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo ekologiczne i energooszczędne oraz na studiach niestacjonarnych z specjalnością: budownictwo ogólne;
 4. ekonomia;
 5. filologia angielsko – rosyjska;
 6. finanse i rachunkowość ze specjalnościami rachunkowość w przedsiębiorstwie;
 7. kosmetologia;
 8. ratownictwo medyczne;
 9. rolnictwo ze specjalnościami agrobiznes, agronomia i agroturystyka;
 10. pedagogikaze specjalnością: pedagogika osób starszych, nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym;
 11. pielęgniarstwo;
 12. transport ze specjalnością: transport wewnątrz zakładowy i eksploatacja urządzeń transportowych;
 13. zarządzanie i inżynieria produkcji ze specjalnościami przetwórstwo rolno - spożywcze oraz zarządzanie środowiskiem.

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w swej ofercie wydawniczej posiada: publikacje naukowych, monografie, materiały z konferencji naukowych i sympozjów, podręczniki, skrypty oraz inne pomoce dydaktyczne a także „Kwartalnik PWSZ w Suwałkach”. Zakres tematyczny publikacji jest bardzo szeroki od budownictwa, architektury poprze ekonomię, rolnictwo, medycynę, bezpieczeństwo wewnętrzne, aż do pedagogiki oraz filologii angielskiej i rosyjskiej.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku