Powrót do spisu jednostek

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Rodzaj jednostki
Muzeum
Adres
Wodna 27, Poznań 61-781
Email
muzarp@man.poznan.pl
WWW
www.muzarp.poznan.pl/muzeum

Początki Muzeum Archeologicznego w Poznaniu sięgają roku 1857, kiedy to Wydział Nauk Historycznych i Moralnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk powołał do życia Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich, które w roku 1882 zmieniło nazwę na Muzeum im. Mielżyńskich. W latach 1923/24, łącząc Muzeum im. Mielżyńskich i Muzeum Wielkopolskie (byłe niemieckie Muzeum Prowincjonalne), utworzono Dział Przedhistoryczny Muzeum Wielkopolskiego, z którego w roku 1945 powstało Muzeum Prehistoryczne, przemianowane w roku 1949 na Muzeum Archeologiczne. Od roku 1967 Muzeum mieści się w nowej siedzibie, w dawnym Pałacu Górków, tuż przy Starym Rynku w Poznaniu. Obecnie Muzeum jest „samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Zarząd Miasta Poznania”.

Zgodnie z obowiązującym statutem „Celem działania Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów, prowadzenie badań naukowych i działalności edukacyjnej w zakresie tych specjalności, a także współdziałanie w upowszechnianiu nauki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach”. Realizując powyższe cele Muzeum gromadzi i kataloguje dobra kultury, organizuje wystawy i konferencje naukowe, prowadzi działalność edukacyjną oraz badania wykopaliskowe i gabinetowe. W swoich zbiorach, oprócz zabytków z terenu Polski, a szczególnie Wielkopolski, Muzeum posiada liczne kolekcje z Egiptu i Sudanu, pozyskane zarówno w efekcie własnych badań jak i przy współpracy z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Istotnym elementem edukacji i badań naukowych jest prowadzona przez Muzeum działalność wydawnicza. Oprócz opracowań naukowych, katalogów, folderów i innych publikacji popularyzujących archeologię od roku 1951 wydawany jest rocznik muzealny „Fontes Archaeologici Posnanienses”, prezentujący prace materiałowe i syntetyczne z szeroko rozumianej współczesnej archeologii, a od 1984 roku ukazuje się drukiem seria „Studies in African Archaeology” poświęcona wynikom badań archeologicznych prowadzonych w Afryce, a szczególnie w Egipcie i Sudanie.

Po szczegółowe informacje o działalności Muzeum, wystawach, konferencjach i publikacjach zapraszamy na naszą stronę internetową.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku