Powrót do spisu jednostek

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki
Towarzystwo naukowe
Adres
Plac Litewski 2, Lublin 20-080
Email
biuro@ltn.lublin.pl
WWW
www.ltn.lublin.pl

Pierwsze zebranie założycielskie przyszłego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się 30 czerwca 1957 roku. W zebraniu tym uczestniczyli wszyscy rektorzy lubelskich szkół wyższych KUL, UMCS, AM i WSR oraz 23 profesorów, którzy wyłonili Tymczasowy Zarząd z Laurą Kaufman jako prezesem, która pełniła tę funkcję przez 8 lat do roku 1965. Wiceprezesami zostali prof. Leon Halban i prof. Włodzimierz Hubicki, a sekretarzem generalnym prof. Jan Dobrzański. Powołano również Komisję Statutową w składzie: profesorowie Leon Halban, Aleksander Wolter i Grzegorz Leopold Seidler, którym powierzono opracowanie Statutu Towarzystwa. W listopadzie 1957 roku projekt Statutu został przesłany do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie i zatwierdzony w czerwcu 1958 roku. Zgodnie z obowiązującym Statutem 19 stycznia 1959 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie LTN, na którym dokonano wyboru Zarządu Towarzystwa. Prezesem została prof. Laura Kaufman, wiceprezesami profesorowie Leon Halban i Grzegorz Leopold Seidler, sekretarzem generalnym - prof. Tadeusz Krwawicz, a zastępcą sekretarza - prof. Stanisław Liebhard.

Obecnie członkowie Towarzystwa działają w sześciu Wydziałach LTN: Wydział I Nauk Humanistycznych, Wydział II Nauk Biologicznych, Wydział III Nauk Mat.-Fiz.-Chem., Wydział IV Nauk Technicznych, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Wydział VI Nauk Teologicznych.

Cele i zadania Towarzystwa zostały określone w rozdziale II Statutu Towarzystwa.Od 2008 roku Lubelskie Towarzystwo Naukowe jest organizacją pożytku publicznego.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku