Powrót do spisu jednostek

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Wólczyńska 133, Warszawa 01-919
Email
anna.waga@itme.edu.pl
WWW
www.itme.edu.pl

ITME jest wiodącym polskim Instytutem prowadzącym wielokierunkowe prace nad opracowaniem nowych materiałów, badaniem ich właściwości i możliwości wykorzystania w podzespołach do zastosowań w elektronice, optoelektronice, mikromechanice, metrologii i w innych dziedzinach nauki i gospodarki.

Działania Instytutu koncentrują się opracowywaniu i wytwarzaniu:

 • materiałów specjalnych, w tym: nanomateriały; materialy nowej generacji (grafen, materiały samoorganizujące się, metamateriały, kryształy fotoniczne).

 • materiałów dla optoelektroniki, w tym: związki półprzewodnikowe III/V (GaAs, InP, InAs, GaP) płytki, struktury epitaksjalne, kryształy tlenkowe, struktury epitaksjalne na GaN, szkła ze specjalnie projektowanymi charakterystykami spektralnymi, ceramiki przeźroczyste i aktywne.

 • materiałów dla elektroniki, w tym: monokryształy krzemu, warstwy epitaksjalne na krzemie, krzem porowaty, płytki i warstwy epitaksialne SiC.

 • materiałów funkcjonalnych, w tym: kompozyty metalowo-ceramiczne, złącza ceramika-metal, pasty do mikroukładów hybrydowych, super czyste metale.

W laboratoriach ITME powstało wiele nowatorskich rozwiązań podzespołów elektronicznych z ww. materiałów, jak na przykład:

 • światłowody /aktywne i fotoniczne/, filtry, soczewki dyfrakcyjne, dwuwymiarowe mikrostruktury fotoniczne;

 • elementy bierne na membranach (sensory);

 • filtry, rezonatory, sensory i aktuatory z AFP;

 • przyrządy półprzewodnikowe (lasery, tranzystory, fotodetektory, diody Schottky’ego);

 • lasery ciała stałego, mikrolasery.

Wytwarzanie ich było i jest możliwe, ponieważ Instytut dysponuje nowoczesnymi urządzeniami, które umożliwiają: projektowanie i wytwarzanie masek, nanoszenie warstw cienkich, metalizację wielowarstwową, kopiowanie kontaktowe w głębokim UV oraz wiązką elektronów, kontrolowane trawienie ścianek bocznych oraz profili o głębokości do dziesiątków mikrometrów.

ITME posiada nowoczesną aparaturę umożliwiającą charakteryzację materiałów i podzespołów. Opracowujemy metody badawczo-pomiarowe i świadczymy rożnego rodzaju usługi dla jednostek naukowo-badawczych i przemysłu.

Specjalizujemy się w analizach składu, badaniach struktur materiałów i stanów ich powierzchni oraz ich właściwości optycznych, elektrycznych, magnetycznych, mechanicznych i termicznych , ze szczególnym uwzględnieniem ich cech użytkowych dla elektroniki. Charakteryzacja materiałów jest prowadzona metodami, w tym między innymi:

 • klasycznej analizy chemicznej oraz spektralnymi technikami instrumentalnymi (ICP-AES, UV-VIS, FAAS i GFAAS);

 • spektroskopii mössbauerowskiej /metodą konwencjonalną, elektronów konwersji (CEMS) i promieniowania X (CXMS) oraz opracowaną w ITME, unikalną w skali światowej, metodą "rf Mössbauer"/;

 • rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej, metodą Rietvelda, wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej (HRXRD), reflektometrii rentgenowskiej (XRR), rentgenowskiej topografii dyfrakcyjnej;

 • skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i z zastosowaniu promieniowania synchrotronowego;

 • termicznymi klasycznymi /mikroskopia wysokotemperaturowa, DTG, DTA, dylatometria, itd./ oraz rentgenowskimi;

 • mechanicznymi /wytrzymałościowe, tarciowych, badania twardości, itd./;

 • optycznymi /mikroskopia, refraktometria/.

Instytut wykonujemy też badania przyrządów optoelektronicznych, mikroelektronicznych i piezoelektrycznych.

Instytut współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytutami, centrami badawczo-rozwojowymi oraz znaczącymi przedstawicielami przemysłu elektronicznego na świecie. Rezultaty naszych prac są wdrażane do przemysłu lub wykorzystywane we własnej małoseryjnej produkcji.

ITME posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Równolegle do prowadzonych prac badawczo-technologicznych Instytut kształci młodą kadrę techniczną. Organizujemy wykłady i zajęcia laboratoryjne, praktyki i staże zawodowe, wycieczki i pokazy urządzeń technologicznych dla studentów i uczniów.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku