Powrót do spisu jednostek

Instytut Sztuki PAN w Warszawie

Adres
Długa 26/28, Warszawa 00-950
Telefon
22 50 48 258
Email
hanna.podgorska@ispan.pl
WWW
www.ispan.pl
NIP
525-000-85-48

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał 1. kategorię jednostki naukowej. W liczbie 16 jednostek naukowych, ocenianych w grupie Nauki Historyczne (N2) za działalność w latach 2005-2009, Instytut uzyskał szóste miejsce ze wskaźnikiem efektywności naukowej 41,28 (Komunikat nr 19 MNiSW z dn. 30.09. 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych).

W ramach działalności naukowo-badawczej Instytutu oprócz prac indywidualnych podejmowane są liczne prace zbiorowe, wymagające instytucjonalnego instrumentarium, przekraczającego możliwości warsztatowe indywidualnego badacza. Prace te, wraz ze zgromadzonymi zbiorami i Biblioteką stanowią niezastąpiony warsztat badawczy dla całego środowiska naukowego w odniesieniu do dziejów polskiej sztuki i kultury artystycznej: sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej. Rezultaty podejmowanych w Instytucie prac dokumentacyjnych stanowią podstawę dla opracowań z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Instytucie. Wyniki prac badawczych są publikowane w czasopismach naukowych wydawanych przez Instytut, należących do czołowych polskich periodyków naukowych w swoich dyscyplinach, opracowaniach syntetycznych, oraz w katalogach, słownikach, bibliografiach.

Instytut Sztuki PAN, jako posiadacz największej w kraju, i jednej z największych w Europie, kolekcji materiałów archiwalnych ma także aspiracje stać się jednym z europejskich liderów w dziedzinie ich digitalizacji. Celem realizowanego obecnie projektu CADIS jest stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego digitalizowanie historycznych materiałów dźwiękowych i fotografii w celu zachowania dóbr kulturalnych i artystycznych w postaci cyfrowej, a także ochrony ich przed zniszczeniem.

Instytut ma uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich; prowadzone są stałe seminaria z zakresu sztuki nowożytnej, historii i teorii sztuki nowoczesnej oraz antropologii kultury, architektury wnętrz i rzemiosła artystycznego, historii i teorii teatru, historii i teorii muzyki, kultury krajów nordyckich. Rada Naukowa Instytutu Sztuki PAN ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinach: historia i nauki o sztuce.

Instytut prowadzi ożywioną wymianę i współpracę naukową z instytucjami o podobnym profilu badań, muzeami oraz fundacjami w Europie i na świecie. W ramach działalności naukowo-badawczej Instytutu oprócz prac indywidualnych podejmowane są liczne prace zbiorowe, wymagające instytucjonalnego instrumentarium, przekraczającego możliwości warsztatowe indywidualnego badacza. Prace te, wraz ze zgromadzonymi zbiorami i Biblioteką stanowią niezastąpiony warsztat badawczy dla całego środowiska naukowego w odniesieniu do dziejów polskiej sztuki i kultury artystycznej: sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej. Rezultaty podejmowanych w Instytucie prac dokumentacyjnych stanowią podstawę dla opracowań z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Instytucie. Wyniki prac badawczych są publikowane w czasopismach naukowych wydawanych przez Instytut, należących do czołowych polskich periodyków naukowych w swoich dyscyplinach, opracowaniach syntetycznych, oraz w katalogach, słownikach, bibliografiach (Wydawnictwa IS PAN).

Instytut Sztuki PAN, jako posiadacz największej w kraju, i jednej z największych w Europie, kolekcji materiałów archiwalnych ma także aspiracje stać się jednym z europejskich liderów w dziedzinie ich digitalizacji. Celem realizowanego obecnie projektu CADIS jest stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego digitalizowanie historycznych materiałów dźwiękowych i fotografii w celu zachowania dóbr kulturalnych i artystycznych w postaci cyfrowej, a także ochrony ich przed zniszczeniem.

Instytut ma uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich; prowadzone są stałe seminaria z zakresu sztuki nowożytnej, historii i teorii sztuki nowoczesnej oraz antropologii kultury, architektury wnętrz i rzemiosła artystycznego, historii i teorii teatru, historii i teorii muzyki, kultury krajów nordyckich (Konferencje, seminaria i konwersatoria). Rada Naukowa Instytutu Sztuki PAN ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinach: historia i nauki o sztuce.

Instytut prowadzi ożywioną wymianę i współpracę naukową z instytucjami o podobnym profilu badań, muzeami oraz fundacjami w Europie i na świecie.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku