Powrót do spisu jednostek

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Parkowa 5, Kórnik 62-035
Email
idkornik@man.poznan.pl
WWW
www.idpan.poznan.pl

Idea stworzenia ośrodka naukowego zajmującego się badaniami przyrodniczymi w Kórniku wiąże się ściśle z dążeniem ostatnich właścicieli dóbr kórnickich – Władysława Zamoyskiego (1853-1924) i jego matki Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831-1923) – do rozwinięcia już w wolnej Polsce dzieła rozpoczętego przez ich poprzedników – Tytusa i Jana Działyńskich. W celu zabezpieczenia podstaw materialnych funkcjonowania przyszłego Zakładu naukowego, „Ogrodów Kórnickich” i szeregu innych przedsięwzięć, już w 1912 roku Władysław Zamoyski, wraz z matką Jadwigą i siostrą Marią, postanowili powołać do życia fundację. W dniu 16 lutego 1924 roku podpisany został w Warszawie akt donacyjny u prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, a zaakceptowany przez Radę Ministrów 1 października 1924 r. – dwa dni przed śmiercią W. Zamoyskiego. W niecały rok później Sejm RP przyjął Ustawę z dnia 30 lipca 1925 r. o „Zakładach Kórnickich”. Wśród celów fundacji wymieniono (Art. 2 ust. 6) między innymi: „Założenie i utrzymanie Zakładu badania, tak na stokach gór, jak i na równinach, wszystkiego, co wchodzi w zakres hodowli, życia, ochrony i należytego wyzyskania wszelkiego rodzaju drzew, tak w kraju istniejących, jak zagranicznych, mogących się krajowi zdać, leśnych, ogrodowych, użytkowych, owocowych i ozdobnych, ich drewna, owoców, liści, soków. Piecza nad ogrodami Kórnickiemi”.

W zamyśle Fundatorów placówka naukowa miała być instytutem leśnym. Planowana jednostka miała się specjalizować w różnorakich pracach badawczych związanych z roślinami drzewiastymi. Formuła i cele planowanego „Zakładu badania drzew” wyprzedzały więc o bez mała pięć lat wiele z zadań i celów powołanego 10 lipca 1930 r. rozporządzeniem ówczesnego Ministra Rolnictwa Leona J. Połczyńskiego „Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych w Warszawie” – protoplasty dzisiejszego Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W dniu 1 lipca 1933 roku utworzono w Kórniku Zakład Badania Drzew i Lasu, a spośród czterech planowanych działów (kierunków badawczych), rozpoczął działalność jedynie Dział Dendrologii i Pomologii. W 1951 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów utworzony zostaje Zakład Dendrologii i Pomologii w Kórniku. W dniu 24 maja 1952 roku, na pierwszym w historii Polskiej Akademii Nauk posiedzeniu Prezydium, Zakład Dendrologii i Pomologii w Kórniku (wraz z trzema innymi placówkami) został włączony w struktury Akademii. W 1962 roku placówka zmienia nazwę na Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN. W dowód uznania potencjału naukowego placówki i jej osiągnięć w 1975 roku podniesiono ją do rangi Instytutu, który od tej pory przyjął nazwę Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (ID PAN).

Wykonywane w Instytucie Dendrologii PAN prace badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z systematyką, genetyką, biologią, ekologią, fizjologią i biochemią roślin drzewiastych. O istotnej pozycji w krajowym potencjale naukowym świadczyć może zajmowanie czołowych miejsc w przeprowadzonych do tej pory parametrycznych ocenach instytucji badawczych w ramach grupy „Nauki rolnicze i leśne”. Odzwierciedleniem jakości prac badawczych prowadzonych w ID PAN może być stale wzrastająca liczba cytowań publikacji autorów z Instytutu w literaturze światowej. Wzrost znaczenia Instytutu Dendrologii znajduje swoje odzwierciedlenie także w dynamicznie rozwijającej się współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi partnerami. W ciągu ostatnich 40 lat pracownicy ID PAN opublikowali ponad 600 publikacji w czasopismach indeksowanych przez Web of Knowledge (Thomson Reuters). Wiele z nich powstało w wyniku krajowej i międzynarodowej współpracy badawczej. Ważnym elementem działalności Instytutu, służącym całej społeczności naukowej, jest utrzymanie największego w Polsce i czwartego pod względem liczby taksonów (>3300) arboretum w Europie oraz licznych długoterminowych powierzchni badawczych stanowiących zaplecze krajowych i międzynarodowych badań. Wydawane przez ID PAN naukowe czasopismo „Dendrobiology” (protoplastą którego był rocznik „Arboretum Kórnickie”) jest od 2007 roku indeksowane przez ISI Web of Knowledge (i JCR), Scopus i EBSCOhost Electronic Journal Service. Od 1970 roku Instytut jest też wydawcą cenionej w Polsce serii monografii „Nasze Drzewa Leśne”, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno leśników, ogrodników, jak i studentów oraz pracowników badawczych. Ogółem wydano już 17 tomów tych monografii.

Mapa Google

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku