PL EN
Jesteś w: Strona główna -> Lista jednostek -> Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Rodzaj jednostki: Instytut naukowy

Adres:
ul. Instytutowa 1
Warszawa 03-302

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest placówką naukową nadzorowaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy oraz utrzymania obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, mostów kolejowych, a także budowli podziemnych.


Główny nurt działalności Instytutu obejmuje badania i wdrożenia w zakresie:

  • zasad projektowania, wykonywania i utrzymania infrastruktury drogowej,
  • materiałów i wyrobów do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
  • stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich,
  • geotechniki,
  • analiz ekonomicznych,
  • inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,
  • systemów zarządzania drogami,
  • telematyki komunikacyjnej, baz danych o drogach i obiektach inżynierskich.

Do działalności IBDiM należy także przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki - opracowywanie wytycznych, instrukcji, ekspertyz oraz procedur.

Instytut bierze udział w pracach licznych organizacji międzynarodowych, m.in.: FEHRL - Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych, FERSI - Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, IABSE - Międzynarodowego Stowarzyszenia Mostów i Konstrukcji, RILEM - Międzynarodowego Stowarzyszenia Laboratoriów Badawczych Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Jest uczestnikiem i koordynatorem wielu projektów międzynarodowych, np.: EUREKA, COST oraz Programów Ramowych Unii Europejskiej.


Funkcjonujący w strukturach IBDiM Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa organizuje i monitoruje proces wydawniczy, rozpowszechnia także wydawnictwa Instytutu. W Ośrodku publikowane są zarówno prace naukowo-badawcze, jak również wytyczne, instrukcje, poradniki i zalecenia z zakresu budownictwa drogowego i mostowego. Na szczególną uwagę wśród wielu publikacji zasługuje recenzowany kwartalnik "Drogi i Mosty" oraz monografie wydawane w serii "S" - Studia i Materiały.

Liczba publikacji epnp.pl: 38

Lista publikacji tego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Strona: 12 | >>>
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij