Powrót do spisu jednostek

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Powstańców 19, Mysłowice 41-400
Email
wydawnictwo@wsew.edu.pl
WWW
www.wsew.edu.pl
NIP
222-00-41-628

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołana została w listopadzie 1995 roku. Prowadzi studia na kierunkach: pedagogika, polityka społeczna, praca socjalna, a także studia podyplomowe, w tym trzy kierunki współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna prowadzi w szerokim zakresie działalność naukowo-badawczą. Jest organizatorem wielu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim ii międzynarodowym, ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Uczelnia prowadzi monitoring spraw i problemów społecznych w obszarze lokalnym. Jest instytucją sporządzającą naukowe raporty z tego zakresu, będące przedmiotem analiz podmiotów polityki społecznej i pracy socjalnej. Ponadto Górnośląska WSP prowadzi Uniwersytety Trzeciego Wieku dla senioralnych społeczności lokalnych miast i gmin regionu: Mysłowice, Lędziny i Bieruń oraz Akademię Dziecięcą GENIUS.

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach czynnie uczestniczy w procesie umiędzynarodowienia poprzez wymianę studentów i kadry naukowo – dydaktycznej, stosowanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) oraz prowadzenie działań mających na celu wspieranie organizacji praktyk i badań naukowych.

Uczelnia jest zaangażowana w następujące projekty: GRUNDTVIG „ActiveICT - Active citizenship through Information and Communication Technologies at all ages”, Comenius, ERASMUS i Leonardo da Vinci.

Uczelnia posiada własne Wydawnictwo, którego nakładem publikowane są prace naukowe zwarte, w tym redaktorskie i autorskie oraz skrypty. Wydawnictwo Górnośląskiej WSP posiada własne wydawnictwa ciągłe m.in. „Nauczyciel i Szkoła” (ISSN 1426-9899) oraz „Journal of Ecology and Heath” (aktualna punktacja MNiSW 6,0; ISSN 2082-2634).

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku