Spis uczelni

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.ahe.lodz.pl Sprawdź szczegóły

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.ajd.czest.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.kozminski.edu.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.amw.gdynia.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.amuz.edu.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Polonijna w Częstochowie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.ap.edu.pl Sprawdź szczegóły

Akademia WSB

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wsb.edu.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.awf.krakow.pl Sprawdź szczegóły

ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.almamer.pl Sprawdź szczegóły

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.btn.utp.edu.pl Sprawdź szczegóły

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.ce.uw.edu.pl Sprawdź szczegóły

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.cnbop.pl Sprawdź szczegóły

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.mazovia.edu.pl Sprawdź szczegóły

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.dsw.edu.pl Sprawdź szczegóły

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.erce.unesco.lodz.pl Sprawdź szczegóły

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.gwsh.gda.pl Sprawdź szczegóły

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.gig.eu Sprawdź szczegóły

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.milenium.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.czd.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Allerhanda w Krakowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.allerhand.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.iaepan.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibl.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibrkk.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibspan.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibdim.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badawczy Leśnictwa

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibles.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ichpw.zabrze.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ichtj.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.idpan.poznan.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ierigz.waw.pl Sprawdź szczegóły
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku