Spis uczelni

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.ajd.czest.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.amw.gdynia.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.amuz.edu.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.awf.krakow.pl Sprawdź szczegóły

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.ce.uw.edu.pl Sprawdź szczegóły

Politechnika Gdańska - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa http://eti.pg.gda.pl/ Sprawdź szczegóły

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.sggw.pl Sprawdź szczegóły

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.sgsp.edu.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Gdański

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.ug.edu.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa wnpid.amu.edu.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wpa.amu.edu.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Instytut Filozofii

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.iphils.uj.edu.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rodzaj jednostki: www.fais.uj.edu.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.ujk.edu.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.unipt.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.umk.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.up.wroc.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Szczeciński

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.usz.edu.pl Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk Ekonomicznych

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.uwm.edu.pl/wne/ Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Warszawski - Ośrodek Analiz Politologicznych UW

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.uw.edu.pl/badania/badania_jednostki/oap/oap.html Sprawdź szczegóły

Uniwersytet Warszawski - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wdinp.uw.edu.pl Sprawdź szczegóły
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku