Spis uczelni

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.btn.utp.edu.pl Sprawdź szczegóły

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.tertium.edu.pl Sprawdź szczegóły

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.ltn.lublin.pl Sprawdź szczegóły

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.ltn.lomza.pl Sprawdź szczegóły

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.ltn.lodz.pl Sprawdź szczegóły

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.otn.org.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne z siedziba główną w Warszawie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.polradiologia.org/ Sprawdź szczegóły

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne w Warszawie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.eksploatacja.waw.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne w Warszawie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.ptafr.org.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Badania Gier

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe ptbg.org.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Ceramiczne w Krakowie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe ptcer.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Chitynowe w Łodzi

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.ptchit.lodz.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików we Wrocławiu

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.histochemia.org Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej w Krakowie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.ptir.org Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych w Krakowie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe ptno.ogr.ar.krakow.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w Poznaniu

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.poltowneo.org Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Warszawie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.ptoz.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne w Krakowie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.pts.krakow.pl Sprawdź szczegóły

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne w Bytomiu

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.lepidoptera.slask.pl/ste.html Sprawdź szczegóły

Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział Gdańsk

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.konsulting.gda.pl Sprawdź szczegóły

Towarzystwo Naukowe Płockie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.tnp.org.pl Sprawdź szczegóły

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe pedagogika-filozoficzna.eu Sprawdź szczegóły

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.wtn.pl Sprawdź szczegóły
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku