Spis uczelni

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.cnbop.pl Sprawdź szczegóły

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.erce.unesco.lodz.pl Sprawdź szczegóły

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.gig.eu Sprawdź szczegóły

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.czd.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Allerhanda w Krakowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.allerhand.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.iaepan.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibl.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibrkk.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibspan.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibdim.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badawczy Leśnictwa

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibles.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ichpw.zabrze.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ichtj.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.idpan.poznan.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ierigz.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Elektrotechniki w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.iel.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ifzz.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ifj.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ifpan.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ighz.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.igik.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.igpim.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.min-pan.krakow.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ihnpan.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.oskarkolberg.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.iich.gliwice.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Kolejnictwa w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ikolej.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.iksio.pan.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.imp.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.imp.sosnowiec.pl Sprawdź szczegóły
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku