Polecani wydawcy

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ipiss.com.pl Sprawdź szczegóły

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.etins.edu.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików we Wrocławiu

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.histochemia.org Sprawdź szczegóły

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.min-pan.krakow.pl Sprawdź szczegóły

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.kozminski.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.imim.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.idpan.poznan.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Badania Gier

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe ptbg.org.pl Sprawdź szczegóły

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.cnbop.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ibspan.waw.pl Sprawdź szczegóły

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.nwsm.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.infish.com.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.imw.lublin.pl Sprawdź szczegóły

Muzeum Przyrody w Drozdowie

Rodzaj jednostki: Muzeum www.muzeum-drozdowo.pl Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa wsse.edu.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych w Krakowie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe ptno.ogr.ar.krakow.pl Sprawdź szczegóły

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.psw.jaslo.pl Sprawdź szczegóły

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.pwsip.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.itee.radom.pl Sprawdź szczegóły

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.janski.edu.pl Sprawdź szczegóły

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.piap.pl Sprawdź szczegóły

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.wssp.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.itr.org.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.irwirpan.waw.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.moratex.eu Sprawdź szczegóły

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.iksio.pan.pl Sprawdź szczegóły

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Rodzaj jednostki: Uczelnia wyższa www.warszawa.san.edu.pl Sprawdź szczegóły

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

Rodzaj jednostki: Instytut naukowy www.ihnpan.waw.pl Sprawdź szczegóły

Polskie Towarzystwo Ceramiczne w Krakowie

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe ptcer.pl Sprawdź szczegóły

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Rodzaj jednostki: Towarzystwo naukowe www.ltn.lomza.pl Sprawdź szczegóły
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku