Spis treści
PDF

Zasady redakcyjne i edytorskie prac dyplomowych

Ocena:
0 ocen
Opis
Najważniejszym elementem dysertacji naukowej, wieńczącej określony etap studiów, jest jej wartość naukowa. Przyjmuje się, że praca powinna mieć charakter badawczy (np. rozwiązanie problemu praktycznego albo badania empiryczne) lub posiadać cechy projektu. Każda z prac winna zawierać wnioski wynikające z treści pracy. Ta, nazwijmy ją, merytoryczna część prac dyplomowych pochłania tzw. „lwią część" czasu poświęcanego przez studenta na przygotowanie pracy dyplomowej. Prawidłowo przygotowana praca dyplomowa wymaga właściwej korekty redakcyjnej i edytorskiej. Doświadczenia autora jako promotora i recenzenta pozwalają na sformułowanie twierdzenia, że uchybienia redakcyjne i edytorskie mają wpływ na około 20-25% oceny za pracę. Wynika z tego, że bardzo dobrze napisana praca pod względem merytorycznym, ale niestarannie pod względem edytorskim lub redakcyjnym, oceniana jest na poziomie 4,0 albo 4,5. Biorąc pod uwagę fakt, że ocena z pracy dyplomowej ma ogromny, bo aż 24% wpływ na ocenę końcową ze studiów to warto dołożyć należytej staranności również w zakresie sprostania wymaganiom co do jej formy. Oddana do rąk czytelników publikacja nie jest tekstem skonstruowanym w oparciu o źródła. Wymienione w publikacji zasady są wynikiem doświadczeń autora związanych z publikowaniem prawniczych tekstów naukowych w różnych wydawnictwach. Syntetyczna forma pozwala na jej zakwalifikowanie do kategorii materiałów pomocniczych. Zamysłem autora było stworzenie publikacji, po którą można sięgnąć, gdy ma się wątpliwości w trakcie prac redakcyjnych bądź edytorskich nad tekstem. W szczególności jest ona dedykowana seminarzystom przygotowującym pod okiem promotora swoje dysertacje naukowe i w związku z tym ma ona spełnić jeszcze jeden cel. Jest nim ułatwienie pracy promotorowi, który będzie mógł skupić się na kwestiach merytorycznych odsyłając do publikacji w sprawach formalnych.
ISBN/ISSN
978-83-61505-09-9
Liczba stron
34
Kategoria
Nauki społeczne, Nauki humanistyczne, Pedagogika, Filologia polska
Dostępne formaty
PDF
8,30 zł + Do koszyka
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku