Spis treści
PDF

Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży

Ocena:
1 ocen
Opis
Prezentowane opracowanie dotyczy jednego z najważniejszych problemów, z jakim boryka się obecnie Polska, tj. kwestii bezrobocia młodzieży. Autor stara się w nim wykazać, że winę za ten stan rzeczy ponosi niewłaściwy system kształcenia. Takie ujęcie problemu w pewnym stopniu kwestionuje wartość osiągnięć ilościowych uzyskanych w zakresie kształcenia młodzieży w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Autor pracy chce dowieść, że brak przygotowania zawodowego większości absolwentów szkół średnich i wyższych poważnie utrudnia im znalezienie pracy oraz obniża konkurencyjność na międzynarodowym rynku pracy w Europie. Niezależnie od mniej lub bardziej krytycznych uwag, pojawienie się opracowania należy powitać z wielkim uznaniem jako istotną stymulację do poważnej dyskusji nad przygotowaniem zawodowym młodzieży i wyraz konieczności dywersyfikacji modelu edukacji. Dualny model kształcenia ma pewne ograniczenia, są one w opracowaniu potraktowane dość zdawkowo. Można jednak zgodzić się z tezą Autora, że obecnie w Polsce dualny model kształcenia powinien być wykorzystywany na większą skalę. Czy ma on wszakże szansę rozwoju w dalszej przyszłości, można mieć zasadne wątpliwości. Obiekcje mają uzasadnienie społeczne, ale też w pewnej mierze ekonomiczne, związane z przeobrażeniami w sferze usług, które ‐ jak wiadomo ‐ wymagają szybszego dostosowywania się do zmiennych życzeń klientów. z recenzji prof. dr hab. Orczyka Józefa
Podtytuł
Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce
Data wydania
2012
ISBN/ISSN
978-83-61125-67-9
Liczba stron
130
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Zarządzanie /Organizacja /Strategie
Dostępne formaty
PDF
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku