Spis treści
PDF

Socjologia wychowania i edukacji

Ocena:
0 ocen
Opis
Głównym celem, jaki przyświecał autorce tej książki, było uzupełnienie braku na rynku wydawniczym jednym, kompletnym opracowaniem, które w przystępnej i skrótowej formie zawierałoby omówienie podstawowych zagadnień związanych z problematyką socjologii wychowania i edukacji. Podręczniki starsze zdążyły stracić już swą aktualność (szczególnym wyjątkiem są tu książki Floriana Znanieckiego), nowsze zaś poświęcone są specjalistycznym, wąsko ujętym zagadnieniom, rekonstruują studia przypadków czy zawierają analizy porównawcze. Niektóre spośród nich, z pewnością wartościowych i słusznie polecanych studentom, zbyt luźno odnoszą się do warunków polskich. Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów pedagogiki, kandydatów na nauczycieli, wychowawców, animatorów kultury, a także wszystkich tych osób, które pragną lepiej zrozumieć rzeczywistość polskiej szkoły, zapoznając się z jej specyfiką, a także społecznymi aspektami wychowania i edukacji.
ISBN/ISSN
978-83-7405-531-4
Liczba stron
278
Kategoria
Nauki społeczne, Socjologia
Dostępne formaty
EPUB
19,37 zł + Do koszyka
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku