Spis treści
PDF

Logistyka zaopatrzenia

Ocena:
0 ocen
Opis
Skrypt dla studentów kierunku logistyka będący uzupełnieniem cyklu wykładów o tym samym tytule, napisany przez znanego i cenionego specjalistę z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Skrypt składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym z nich scharakteryzowano procesy produkcyjne we współczesnych przedsiębiorstwach. W rozdziale drugim przedstawiono znaczenie logistyki w procesach zarządzania zaopatrzeniem, określono obszary zainteresowań logistyki zaopatrzenia. W rozdziale trzecim podano dane na temat dokumentacji logistycznej oraz przedstawiono metody i techniki zarządzania stosowane w procesach logistycznych. Współczesne technologie informatyczne są tematem rozdziału czwartego. W rozdziale piątym scharakteryzowano kryteria oceny procesów logistycznych oraz składniki kosztów procesów zaopatrzenia. Rozdział szósty zaś to przykład działań logistycznych w procesach zaopatrzenia. Całość uzupełniają liczne schematy i rysunki oraz bogata literatura przedmiotu.
ISBN/ISSN
978-83-88425-89-9
Liczba stron
93
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Transport /Logistyka
Dostępne formaty
PDF
11,07 zł + Do koszyka
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku