Spis treści
PDF

Kształcenie nauczycieli w Polsce w seminariach nauczycielskich i liceach pedagogicznych (1918-1970)

Ocena:
0 ocen
Opis
W pracy Edwarda Derenia znajdziemy wiele przesłanek dla zrozumienia i wyjaśnienia niezwykłej pozycji społecznej nauczyciela. Opisując drobiazgowo proces kształcenia nauczycieli, zarówno w okresie Drugiej Rzeczpospolitej, jak w Polsce Ludowej, ukazuje jego wielowymiarowość. Walorem tej książki jest wyłaniająca się z jej kart prawda, że od wykształcenia nauczyciela, od odpowiedniego przygotowania go do zadań dydaktycznych, opiekuńczych i terapeutycznych zależy los jego wychowanków, kształt życia środowiska, na które oddziałuje szkoła i cała przyszłość, w jakiej przyjdzie żyć w wymiarze indywidualnym i zbiorowym
Data wydania
2010
ISBN/ISSN
978-83-89032-42-3
Liczba stron
350
Kategoria
Nauki społeczne, Pedagogika
Dostępne formaty
PDF
17,44 zł + Do koszyka
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku