Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Praca dotyczy funkcjonowania kościelnego systemu kar, opartego na cenzurach kanonicznych, z których najważniejszą była ekskomunika. Kara ta była stosowana w Polsce od wczesnego średniowiecza i ulegała stopniowej dewaluacji. Jej zastosowanie określały normy prawa kanonicznego. Krąg objętych tą karą odnosił się do różnych grup i warstw społecznych: duchownych, książąt, możnych, rycerstwa, szlachty, mieszczan i chłopów. Oddziaływanie tej kary widoczne jest na płaszczyźnie prawnej, religijnej i społecznej. Ekskomunika groziła za różne występki, ale efektywność działań represyjnych nie była jednakowa we wszystkich środowiskach, co należy wiązać ze zróżnicowaną świadomością prawną różnych grup i warstw społecznych oraz możliwościami egzekucyjnymi sądownictwa kościelnego. Rozważania zawarte w książce odnoszą się przede wszystkim do wymiaru prawnego tej sankcji oraz form kształtujących postawy jednostkowe i społeczne. Ukazują także kształtowanie się ekskomuniki, jej ewolucję w systemie prawa kościelnego jako środka chrystianizacyjnego na ziemiach polskich oraz wykorzystanie w praktyce sądowej późnośredniowiecznej Polski
Data wydania
2010
ISBN/ISSN
978-83-7133-438-2
Liczba stron
314
Kategoria
Nauki humanistyczne, Nauki teologiczne, Historia /Archeologia
Dostępne formaty
EPUB publication_document_format_label_epub publication_document_format_description_epub x
Zabezpieczenie pliku
DRM Zabezpieczenie pliku: DRM Adobe DRM jest systemem ochrony praw autorskich stworzonym przez firmę Adobe. Jest to standard obecnie obsługiwany przez większość dostępnych e-czytników. Czytanie ebooków zabezpieczonych Adobe DRM, jest możliwe na komputerze po zainstalowaniu darmowej aplikacji Adobe Digital Editions. Aplikacja następnie musi zostać zarejestrowana dla konkretnego konta Adobe ID (również zakładanego przez użytkownika - jest to proces jednorazowy i bezpłatny). Więcej informacji znajdziesz w Digital Edition. x
23,25 zł + Do koszyka

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku