Spis treści
PDF

Pobierz streszczenie
PDF

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie

Ocena:
0 ocen
Opis
„Materiał dydaktyczny" został pomyślany jako zasadnicze pisane źródło wiedzy dla studiujących przedmiot „Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie". Układ książki został podyktowany jej użytecznością w procesie dydaktycznym. Stanowi ona syntezę różnych obszarów wiedzy wpływających bezpośrednio i pośrednio na bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie. Literatura przedmiotu jest trudno dostępna (wyczerpane nakłady, brak możliwości zakupu) i rozproszona (ustawy, rozporządzenia, dokumenty i sprawozdania Ministerstwa Transportu, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Departamentu Dróg i Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego itp.). Z tej przyczyny, aby zaoszczędzić czas na poszukiwanie literatury, skrypt zawiera w znacznej części streszczenia lub wypisy z dorobku innych autorów - znawców przedmiotu oraz własne opracowania autora
ISBN/ISSN
978-83-61304-17-3
Liczba stron
314
Kategoria
Nauki ekonomiczne, Nauki społeczne, Nauki inżynieryjne i techniczne, Transport /Logistyka, Socjologia, Mechanika
Dostępne formaty
PDF
24,35 zł + Do koszyka
  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku